အိမ္က Computer ေတြ .NetFrame Error တတ္ေနလား။ Internet မွ download လုပ္လဲမရဘူးလား။ Innocents is here to Help U..

Click- windows Key + R
Type-CMD  (must Be in Admin Mode)
CMD command- dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all /all /source /……./limit access

…..မွာ Location Path ပါ..။။

ဟ Internation နားလည္ေအာင္ျမန္မာလိုလဲပါေအာင္ေရးတင္ေပးရတာ ခက္သဟ

error: Content is protected !!